Política de Privacitat

Responsable del tractament

Identitat: Editorial Flamboyant SL
CIF: B65072910
Adreça postal: Gran Via de les Corts Catalanes, nº669 bis 4t 2ª. 08013 Barcelona (Espanya)
Contacte del delegat de protecció de dades: flamboyant@editorialflamboyant.com

Editorial Flamboyant, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

Gestionar l’enviament d’informació relacionada amb la nostra activitat i serveis, així com facilitar la gestió administrativa, comercial i organitzativa interna.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

Durada

El termini de conservació de les dades serà, com a màxim, fins a la fi de l’activitat de l’empresa.

Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s al butlletí corporatiu es conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

 

Lloc on es desa la información

La informació proporcionada es desa en els servidors de proveïdors i empreses encarregades del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea.

 

Cessió i transferència

Les dades facilitades són d’ús exclusiu de l’Editorial Flamboyant i no seran transferides a tercers.
Drets de les persones interessades

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a Editorial Flamboyant, Ref. Protecció de dades, Gran Via de les Corts Catalanes, nº669 bis 4t 2ª. 08013 Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a flamboyant@editorialflamboyant.com

 

Drets

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

 

Seguretat

Flamboyant en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

Canvis en aquesta política de privacitat

Flamboyant es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.