Avís Legal

TITULARITAT

En compliment del que estableix l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que aquesta pàgina web és titularitat d’Editorial Flamboyant SL, amb CIF núm. B65072910 i amb domicili en Gran Via de les Corts Catalanes, nº669 bis 4t 2ª. 08013 Barcelona (Espanya), i inscrita en el Registre Mercantil, en data 3 d’abril de 2009, Tom 41144 Foli 174 Full B380536 Inscripció 1a. El seu telèfon de contacte és (0034) 93 001 56 01 i el correu electrònic és flamboyant@editorialflamboyant.com.

 

CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Alguns aspectes d’aquesta pàgina web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, de manera que també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts d’aquesta web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius, són propietat d’Editorial Flamboyant o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquesta web.

Queda prohibit qualsevol ús d’aquesta web que tingui com a finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de l’Editorial Flamboyant, o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol ús d’aquesta web que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de l’Editorial Flamboyant o de tercers.

L’usuari, s’haurà d’abstenir de: reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta web, llevat dels casos previstos en la llei o expressament autoritzats per l’Editorial Flamboyant o pel titular d’aquests drets; reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants d’aquest web. En qualsevol cas, s’exceptua de l’anterior la utilització o reproducció de continguts o bases de dades que sigui expressament autoritzada per l’Editorial Flamboyant.

L’usuari que vulgui introduir enllaços a aquest web ha de complir les condicions següents: no es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la marca de l’Editorial Flamboyant o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei; des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre l’Editorial Flamboyant, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus proveïdors o empleats.

Aquesta Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines d’Internet (enllaços). L’Editorial Flamboyant no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’ells.

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d’aplicació.